Mini Tinnitus Frågeformulär

Mini TF12

Ändamålet med detta frågeformulär är att finna ut huruvida ljudet/ljuden i dina öron / huvud har haft någon påverkan på ditt humör, vanor eller förhållningssätt. Var vänlig markera det svar som gäller för dig för varje påstående (endast ett svar är möjligt).

 

stämmer

stämmer delvis

stämmer inte

Jag är medveten om ljudet från det ögonblick jag vaknar tills jag somnar.
På grund av ljudet oroar jag mig för att det är något allvarligt kroppsligt fel med mig.
Om ljudet forsätter kommer mitt liv inte vara värt att leva.
Jag är mer irritabel på min familj och mina vänner på grund av ljudet.
Jag oroar mig för att ljudet kan komma att skada min fysiska hälsa.
Jag har svårare att koppla av på grund av ljudet.
Mitt ljud är ofta så allvarligt störande att jag inte kan ignorera detta.
Det tar längre tid för mig att somna på grund av ljudet.
Jag har lättare för att känna mig nedstämd på grund av ljudet.
Jag funderar ofta på om ljudet någonsin kommer att försvinna.
Jag är ett offer för ljudet.
Ljudet har påverkat min koncentrationsförmåga.

ålder

 

manlig kvinnlig
 

Translation: Kajsa-Mia Holgers, Gotenburg (S)

Original Items from R. Hallam, 1984

© Hiller, W. & Goebel, G. (2004): Rapid assessment of tinnitus-related psychological distress using the Mini-TQ; International Journal of Audiology 43: 600-604; Goebel, G. & Hiller, W. (1999): Quality management in the therapy of chronic tinnitus. In: Hazell, J. (Ed.): Proceedings of the sixth International Tinnitus Seminar, Cambridge. Tinnitus and Hyperacusis Center, London: 357- 363

Infomaterial

Informations-Broschüren

Beratungs- Telefon

Rufnummern und Sprechzeiten

Shop

Bücher, Entspannungsmusik etc.

Newsletter

 

Tipp des Tages

 

Tinnitus-Test

Testen Sie Ihre Belastung

Treffpunkt

Diskutieren Sie mit

Impressum