Тинитус мини-въпросник

Мини ТВ12

Целта на този въпросник е да установи дали шумът в ухото има някакво въздействие върху настроението, навиците и поведението Ви. Моля, отбележете верния според Вас отговор на всеки въпрос (допуска се само един верен отговор)!

 

вярно

частично вярно

невярно

Усещам шума от момента на събуждането до заспиване.
Заради шума се страхувам, че имам сериозен здравен проблем.
Ако шумът продължи, не си струва да живея.
Заради шума съм по-раздразнителен в семейството и с приятелите.
Страхувам се, че шумът може да увреди моето физическо здраве.
Трудно си почивам заради шума.
Често шумът е толкова неприятен, че не мога да го игнорирам.
По-трудно заспивам заради шума.
Чувствам се отпаднал заради шума.
Често се чудя дали някога шумът ще изчезне.
Аз съм жертва на шума.
Шумът се отразява на моята концентрация.

възраст

 

мъжки женски
 

Оригинален текст от Dr. Ina Todorova, Sofia (B)

Original Items from R. Hallam, 1984

© Hiller, W. & Goebel, G. (2004): Rapid assessment of tinnitus-related psychological distress using the Mini-TQ; International Journal of Audiology 43: 600-604; Goebel, G. & Hiller, W. (1999): Quality management in the therapy of chronic tinnitus. In: Hazell, J. (Ed.): Proceedings of the sixth International Tinnitus Seminar, Cambridge. Tinnitus and Hyperacusis Center, London: 357- 363

Infomaterial

Informations-Broschüren

Beratungs- Telefon

Rufnummern und Sprechzeiten

Shop

Bücher, Entspannungsmusik etc.

Newsletter

 

Tipp des Tages

 

Tinnitus-Test

Testen Sie Ihre Belastung

Treffpunkt

Diskutieren Sie mit

Impressum